Bát đĩa trắng bóng Thái Lan Srithai Superware

Bát đĩa trắng bóng Thái Lan Srithai Superware

Dĩa ảo 6"

13.400₫

Khay 12"

59.200₫

Tô ảo 7"

35.800₫

Dĩa ảo 8"

23.600₫

Nắp tô 8"

25.500₫

Khay tre 14"

90.100₫

Chén súp 4"

13.000₫

Dĩa ảo 7"

18.500₫

Tô ảo 6"

28.600₫

Tô ảo 8"

45.000₫

Dĩa ảo 9"

28.500₫

Chén 4.3"

20.800₫

Dĩa tròn 12"

72.500₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)